مجله دیدار

 

در دیدار دیده شوید

دیدار محصولی از آژانس دیدید

مجله‌ی «دیدار » طیف وسیعی از فرصت بهتر دیدن را با مطالب منتخب و بهتر شنیدن را با اخبار شنیدنی از فعالیت های گروه دید و مشتریانش برای شما فراهم می‌سازد. کارکرد بارز ماهنامه‌ی «دیدار» در جایگاه یک رسانه‌ی جذاب و مفید به دید شما مخاطب عزیز به عنوان دیدگاهی موثر باور دارد.«دیدار ما تصور یک بینهایت است »